handschoenen voor medische doeleinden afkortingen voorbeelden

Samenwerkingspartner

HET GEBRUIK VAN RÖNTGENSTRALEN VOOR MEDISCHE DOELEINDEN …- handschoenen voor medische doeleinden afkortingen voorbeelden ,5 5 WOORD VOORAF Deze tekst werd opgesteld in samenwerking met het Consilium Radiologicum 1 om de gebruikers van röntgenstralentoestellen die voor medische doeleinden worden aangewend vertrouwd te maken met de regelgeving inzake stralingsbescherming waaraan ze zijn onderworpen. Hij bevat tevens richtlijnen van het Federaal Agentschap voor …AANGIFTE VAN EEN MEDISCHE INRICHTING VAN KLASSE I …2 toestellen voor medische toepassingen : ... Inrichting van de lokalen en aanbevolen en/of aanwezige beschermings- en veiligheidsmaatregelen (voorbeelden, niet-limitatief) ... het gebruik van ioniserende straling voor medische doeleinden (Hoofdstuk VI van het KB van 20 juli 2001).RDS medische hulpmiddelen - infectiepreventieopleidingen.nl

Namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie - dr. J.A. (Juliëtte) Seve-microbioloog, Erasmus Medisch Centrum, rin, arts ... Voorbeeld: als er 6.000.000 bacteriën zijn, blijven bij een reductie van 90% nog ... diagnostische en/of therapeutische doeleinden en voor de goede werking ervan

HET GEBRUIK VAN RÖNTGENSTRALEN VOOR MEDISCHE DOELEINDEN …

5 5 WOORD VOORAF Deze tekst werd opgesteld in samenwerking met het Consilium Radiologicum 1 om de gebruikers van röntgenstralentoestellen die voor medische doeleinden worden aangewend vertrouwd te maken met de regelgeving inzake stralingsbescherming waaraan ze zijn onderworpen. Hij bevat tevens richtlijnen van het Federaal Agentschap voor …

Doelstelling / Trefwoorden Afkortingen / Definities …

Afkortingen / Definities Orgaandonatie ... In het hele proces moet elk oogmerk van winstbejag of commerciële doeleinden worden uitgesloten. Orgaandonatie laat zich op twee manieren ethisch begronden. Vooreerst als een positieve act van ... transplantcentra en de terugkoppeling hiervan aan de commissie voor medische ethiek.

TOP KN95 / FFP2 mondmasker type 050P2 (50-stuks) - Top …

EN149 A1:2009 – Normale europese norming voor industrie EN14683 – Normale europese normering voor medische doeleinden

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Produktnaam Caseïne voor biochemische doeleinden REACH registratienummer Voor deze stof is geen registratienummer beschikbaar omdat op grond van artikel 2 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 de stof of het geb ruik ervan is vrijgesteld van registratie, voor de jaarlijkse tonnage ge en registratie is vereist of omdat voor de registratie ...

Terminologie- en codestelsels - Nictiz

Informatie-analisten en terminologen maken in overleg met zorgverleners en ICT-leveranciers een (medisch-) technische vertaling van de gegevens uit de datasets.Dit doen zij op basis van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT, ICD-10 en LOINC) die in ICT-systemen van zorgverleners geïmplementeerd kunnen worden. Op deze manier worden gegevens eenduidig …

Info over handschoenen - Mediquea

Wegwerphandschoenen worden gebruikt voor algemene doeleinden, medische onderzoeken en in risicovolle situaties. Algemene disposables en disposables voor onderzoeksklassen variëren over het algemeen van 4-6 mil dik en zijn 9½ inch lang. Handschoenen met een hoog risico zijn meestal 8 mil dik en kunnen maximaal 12 inch lang zijn.

Wat is het verschil tussen steriele en niet steriele …

Klik hier voor Vinyl handschoenen. Nitril handschoenen. Nitril handschoenen zijn net als Vinyl handschoenen Latexvrij, maar wel net zo sterk. Nitril handschoenen zijn alleen in een ongepoederde variant te verkrijgen, maar wel in meerdere kleuren, zoals: blauw, wit, geel, groen, rood, oranje, roze, paar en zwart.

NOTICE ii

Niet bestemd voor medische doeleinden. ii Drug Doelanalyt AMP Amfetamine (R,S)-amfetamine COC Cocaïne Cocaïne MET MDMA 3,4-methyleendioxy- ... Voorbeeld: 2020-01 betekent dat de Dräger DrugCheck 3000 niet ... Dräger DrugCheck 3000 handschoenen …

Medische artikelen & benodigdheden voordelig

Medische techniek in de Praxisdienst online shop. ECG- en ultrasone apparaten, audiometers, foetale dopplers en vele andere medische apparaten van bekende fabrikanten zoals GE Healthcare, Mindray, Maico, NONIN of Biocare bestelt u voordelig in de Praxisdienst webshop. Wij bieden u hoogwaardige medische apparatuur en hulpmiddelen voor de huisarts, …

ED afkorting Engels — mijnwoordenboek

De afkortingen i.e. en e.g. worden in het Engels veel gebruikt, maar ook in het Nederlands kom je ze steeds vaker tegen. Vaak worden deze afkortingen door elkaar gebruikt omdat mensen niet weten waar ze voor staan. Dit artikel helpt je om deze afkortingen op de juiste manier te gebruiken in het Engels ; Gratis Engels voor havo en vwo.

De normaalwaarden van bloedonderzoek | Labuitslag.nl

Op deze site proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de verschillende testen die in medische laboratoria worden uitgevoerd. Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen | NHG

NEN-EN 374-1, 2 (beschermende handschoenen tegen micro-organismen) en NEN-EN 455-1, 2, 3, 4 (medische handschoenen voor eenmalig gebruik). 7 De prevalentie van latexallergie onder zorgverleners is verhoogd. Zowel poeder- als latex-handschoenen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Medische handschoenen en alles wat je erover moet weten | …

Dec 12, 2017·Handschoenen voor medisch gebruik moeten voldoen aan de Europese Norm EN 455. Deze norm bepaalt o.a. de kwaliteit (Acceptable Quality Level of AQL) en eigenschappen van medische handschoenen. Dit omvat dingen als de afmetingen, scheurvastheid, eiwit- en poedergehalte, en materiaalveroudering.

Leidraad Infectiepreventie maatregelen voor de …

Bij schaarste van PBM (bijvoorbeeld handschoenen) moet teruggevallen worden op basis hygiëne maatregelen c.q. het overwegen van de grootste risicos. Dat betekent bijvoorbeeld voor het dragen van handschoenen dat deze primair gedragen moeten worden voor de persoonlijke bescherming zoals bij mogelijke contacten met bloed en lichaamsvocht.

AANGIFTE VAN EEN MEDISCHE INRICHTING VAN KLASSE III - …

toestellen voor medische toepassingen : zie ook het KB van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen (CE-markering), hoofdstuk VI van het ... door met lood voorzien toebehoren : schort scherm handschoenen kraag andere : ... het gebruik van ioniserende straling voor medische doeleinden (Hoofdstuk VI van het KB van 20 juli 2001).

Aflevering van medische hulpmiddelen in een voor het …

Voorbeelden van medische hulpmiddelen afgeleverd in de apotheek ... - handschoenen - steriel of niet-steriel - incontinentiemateriaal ... gebruikt voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden en voor de goede werking ervan benodigd is, door de fabrikant bestemd om bij de

Statusvoering 2006-10-20 PDA - Spoedzorg.net

algemeen Ga zorgvuldig om met medische dossiers. Maak een reële tijdsplanning voor jezelf. Gebruik in het begin een kladversie. Schrijf niet met potlood, stift of pen met lichte inkt. Schrijf geen dingen op die je niet zeker weet. Wees bewust van dubbele betekenissen van afkortingen. Geef toelichting bij afwijkende bevindingen.

Gebruiksaanwijzing Medisch persluchtsysteem - draeger.com

De ruimten voor de persluchtinstallatie dienen zich in een gebied te bevinden dat niet wordt gebruikt voor medische doeleinden. De temperatuur in de ruimte moet tussen 10 °C en 40 °C liggen. Een constante temperatuur in de ruimtes is belangrijk om verzekerd te zijn van de correcte werking van de persluchtconditioneringsunits en om

Doelstelling / Trefwoorden Afkortingen / Definities …

Afkortingen / Definities Weefseldonatie Weefselwegname ... In het hele proces moet elk oogmerk van winstbejag of commerciële doeleinden worden uitgesloten. Dit document werd geprint op: 12-10-2017 14:52. ... samenwerking met het transplantcentrum en de terugkoppeling hiervan aan de commissie voor medische ethiek

Werkhandschoenen van de hoogste kwaliteit | Bowork.nl

Om handschoenen op de markt te mogen brengen moet een fabrikant aan vele eisen en voorwaarden voldoen. Handschoenen die pretenderen aan bepaalde extra's te voldoen, moeten worden genormeerd. Zo zal een lashandschoen pas in de schappen komen te liggen als deze uitgebreid getest is. Dat geldt voor alle handschoenen die wij verkopen.

Veilig werken met MRI voor MBB'ers

periode. Voor de medische hulpmiddelenverordening geldt een overgangspe-riode van drie jaar (mei 2020). Voor de verordening van medische hulpmid-delen voor in-vitrodiagnostiek is dit vijf jaar (mei 2022). De verordeningen hoeven niet meer omgezet te worden in Nederlandse wetgeving. Ze zijn direct in heel Europa van kracht.

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8277 …

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN ALARA: as low as reasonably achievable ... Het gebruik van ioniserende stralingen voor medische doeleinden heeft al geruime tijd zijn nut ... bevinden zich hier enkele voorbeelden van. De informatiekanalen zijn bij voorkeur de wetenschappelijke verenigingen, het FANC, de FOD VVVL, maar ook binnen elke ...

Persoonlijke beschermingsmiddelen | NHG

NEN-EN 374-1, 2 (beschermende handschoenen tegen micro-organismen) en NEN-EN 455-1, 2, 3, 4 (medische handschoenen voor eenmalig gebruik). 7 De prevalentie van latexallergie onder zorgverleners is verhoogd. Zowel poeder- als latex-handschoenen kunnen allergische reacties veroorzaken.